EU-regulatorer er enige om nye regler for skovrydning, der påvirker CoffeeDaily Coffee News af Roast Magazine

skovrydning af kaffeplantage

Kaffeplanter vokser. Nye EU-regler kan få omfattende konsekvenser for kaffeproducenter, forhandlere og brændere.

Europæiske lovgivere arbejder hen imod en skelsættende aftale designet til at nedbringe skovrydning forårsaget af produkter, der sælges i eller eksporteres af EU, herunder især kaffe.

Hvis de bliver afsluttet som forventet, vil de nye regler få omfattende konsekvenser for EU’s kaffeindustri såvel som for upstream-aktører, såsom producenter og eksportører.

Det udkast til de nye reglersom har været foreløbigt godkendt af EU-rådet og Parlamentet opfordrer til benchmarking af skovrydningsrisiko, obligatoriske kontroller baseret på risikoniveau, nye due diligence-forpligtelser i forsyningskæden for EU-virksomheder og økonomiske sanktioner såsom bøder og tab af adgang til offentlige midler.

“EU er en stor forbruger og forhandler af råvarer, der spiller en væsentlig rolle i skovrydning – som oksekød, kakao, soja og træ,” sagde den tjekkiske miljøminister Marian Jurečka i en EU meddelelse af den foreløbige aftale. “De nye regler har til formål at sikre, at når forbrugerne køber disse produkter, bidrager de ikke til yderligere forringelse af skovens økosystemer. Beskyttelse af miljøet rundt om i verden, herunder skove og regnskove, er et fælles mål for alle lande, og EU er klar til at tage sit ansvar.”

Kaffe, en velkendt drivkraft bag tropisk skovrydning og skovforringelse, er udtrykkeligt nævnt blandt den håndfuld landbrugssektorer, der falder ind under de nye regler.

Selvom kafferistningsindustrien i steder som EU og USA har været langsom eller helt uvillig til at tage fat på sin rolle i tropisk skovrydning, anekdotiske beviser og akademisk forskning antyder øget global efterspørgsel efter kaffe resulterer i hurtigt stigende skovrydning, efterhånden som producenter henvender sig til produktion af monoafgrøder i fuld sol for at maksimere afgrødeproduktiviteten på kort sigt.

Inde i de nye EU-regler for skovrydning

Den fulde tekst af lovforslag kan findes hermen nedenfor er nogle af de store takeaways…

Definition af “afskovning”

Forordningen opfordrer til en aftalt definition af skovrydning baseret på fødevare- og landbrugsorganisationens (FAO) definition. Reglen opfordrer også til en ende på “skovnedbrydning”, bredt defineret som strukturelle ændringer af skovdække, der involverer konvertering af naturligt regenererende eller primære skove til plantager eller plantede skove.

Due Diligence-forpligtelser

Reglen siger, at EU-operatører vil være forpligtet til at spore de produkter, de sælger “tilbage til det jordstykke, hvor det blev produceret.” Den indeholder også en bestemmelse om, at små operatører kan stole på større operatører til at udarbejde due diligence-erklæringer.

Benchmarking af risiko for skovrydning

Reglerne kræver et nyt benchmarking-system, som vil blive anvendt i producentlandene. Lande vil blive tildelt et risikoniveau (lavt, standard eller højt), som vil blive brugt til at bestemme niveauet for EU-landes operatørers ansvar for at udføre inspektioner og kontroller.

Regeringstjek

Forordningerne opfordrer myndighederne til at foretage kontrol af EU-operatører for at sikre, at de opfylder deres forpligtelser. Reglerne kræver kontrol hos 9 % af operatørerne, der handler med produkter fra “højrisikolande”, hos 3 % af operatørerne med produkter, der stammer fra lande med “standardrisiko”, og hos 1 % af operatørerne med varer fra lande med “lavrisiko”. Inden for den ramme vil myndighederne kontrollere 9 % af mængden af ​​hvert relevant produkt.

Menneskerettigheder

Aftalen tager hensyn menneskerettighedsaspekter forbundet med skovrydning, herunder retten til frit, forudgående og informeret samtykke fra oprindelige folk.

Straffe

Forslaget opfordrer til “bøder, der står i et rimeligt forhold til miljøskaden og værdien af ​​de relevante varer eller produkter.” Den siger, at bøder bør fastsættes til mindst 4 % af en given operatørs årlige omsætning i EU og omfatter en midlertidig udelukkelse fra offentlig finansiering og offentlige kontrakter.

“Den vigtigste drivkraft bag global skovrydning og skovforringelse er udvidelsen af ​​landbrugsjord, som er forbundet med produktionen af ​​de varer, der er omfattet af forordningens anvendelsesområde,” udtalte Det Europæiske Råd. “Da EU er storforbruger af sådanne råvarer, kan det reducere dens indvirkning på global skovrydning og skovforringelse ved at sikre, at disse produkter og relaterede forsyningskæder er ‘fri for skovrydning’.”


Har din kaffevirksomhed nyheder at dele? Fortæl DCN’s redaktører her.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *